TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Przedmiot dofinansowania

Termin składania

Termin rozpatrzenia

Przedmioty ortopedyczne  i sprzęty rehabilitacyjne

cały rok

na bieżąco, w miarę posiadanych środków

Turnusy rehabilitacyjne

cały rok

na bieżąco, w miarę posiadanych środków

Likwidacja barier architektonicznych

cały rok

wnioski złożone do 31 marca są rozpatrywane w pierwszej kolejności, kolejne w miarę posiadanych środków

Likwidacja barier technicznych

cały rok

w ostatnim kwartale roku w miarę posiadanych środków finansowych

Likwidacja barier w komunikowaniu się

cały rok

w ostatnim kwartale roku w miarę posiadanych środków finansowych

Tłumacz języka migowego

cały rok

na bieżąco, w miarę posiadanych środków

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

do końca listopada każdego roku

realizacja w roku następnym