Podstawy prawne:

* Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1769 ze zmianami)

* Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1453 ze zmianami
 

W Powiecie Kluczborskim funkcjonują Domy Pomocy Społecznej:
 

1. Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych fizycznie

46-200 Kluczbork, ul. Wołczyńska 25 i ul. Sienkiewicza 20a

Liczba miejsc: 121

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS, zgodnie z Zarządzeniem nr OR.120.11.2023 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 lutego 2023 r. wynosi 4 598,57 zł. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 690). 

 

2. Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

46-250 Gierałcice, ul. Opolska 28

Liczba miejsc: 70

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS, zgodnie z Zarządzeniem nr OR.120.11.2023 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 lutego 2023 r. wynosi 5 017,49 zł. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 690).

Dokumenty osoby skierowanej do domu pomocy społecznej na terenie powiatu kluczborskiego należy wysłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 20 B

Powiatowe Centrum wydaje decyzję administracyjną o umieszczeniu w domu pomocy społecznej (w przypadku wolnych miejsc w domu pomocy).

W przypadku braku wolnych miejsc PCPR informuje o umieszczeniu osoby na liście osób oczekujących oraz o przypuszczalnym okresie oczekiwania na umieszczenie.