Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ ) są formą aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

WTZ- y działają na podstawie art. 10a oraz 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz z zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Na terenie Powiatu Kluczborskiego WTZ-y, są prowadzone przez Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Kluczbork.

Mają swoją siedzibę w Kluczborku przy ul. Katowickiej 9.

Uczestnicy WTZ-ów pochodzą z terenu powiatu kluczborskiego. Celem działalności WTZ jest rozwój każdego uczestnika, poprawa jego zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej oraz przygotowanie do, w miarę możliwości, samodzielnej egzystencji w społeczeństwie.

Kierownikiem WTZ jest Katarzyna Dybka

Zajęcia prowadzone są w pięciu pracowniach:

Pracownia krawiecka – uczestnicy uczą się podstaw szycia ręcznego i maszynowego, oraz prostego kroju, wykonują także różnego rodzaju drobne przeróbki i naprawy odzieży.

Pracownia rękodzielnicza - w tej pracowni uczestnicy zapoznają się z podstawami szewstwa, drobnej stolarki i naprawy wózków inwalidzkich i rowerów.

Pracownia komputerowa – zajmuje się drobna poligrafią, uczestnicy wykonują wizytówki, dyplomy, papiery firmowe, przepisują prace, poznają zasady działania komputera oraz obsługiwania programów przydatnych do wykonywania wymienionych prac.

Pracownia artystyczno-plastyczna – wykonywane są w niej prace na krośnie i ramach tkackich, maluje obrazy na szkle, płótnie i papierze. Uczestnicy pracują w glinie i modelinie, a także wykonują obrazy różnymi technikami min. wyszywają oraz tkają .

Pracownia gospodarstwa domowego – uczestnicy uczą się sposobów przyrządzania i podawania posiłków a także innych przydatnych w życiu codziennym umiejętności.

Każda z pracowni świadczy drobne usługi dla ludności.

Ponadto uczestnicy WTZ trenują:

  • umiejętności społeczne
  • komunikowanie się
  • zaradność osobistą
  • kształtują cechy psychofizyczne niezbędne w pracy zawodowej

Warsztat zapewnia możliwości rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań, prowadzi również usprawnianie ruchowe, współpracuje z rodzinami uczestników.

Na Warsztatach istnieje możliwość korzystania z zajęć rehabilitacji ruchowej oraz porad logopedy
i psychologa. Za uczestnictwo w zajęciach podopieczni otrzymują kieszonkowe.

Mogą oni również uczestniczyć w wycieczkach , spotkaniach integracyjnych, festynach oraz kiermaszach gdzie mają możliwość zaprezentowania oraz sprzedaży wykonanych przez siebie prac.

Uczestnictwo w WTZ jest możliwe dla osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie
o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.


Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w zajęciach Warsztatów terapii proszone są
o kontakt :

CARITAS Diecezji Opolskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Katowicka 9,
46 – 200 Kluczbork
tel./fax. 077 418 41 51


Link:
wtz­_kluczbork@poczta.onet.pl
http://republika.pl/wtz_kluczbork/