Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem
Nr OR.120.42.2020  Starosty Kluczborskiego z dnia 7 grudnia 2020 r.,
jest organem doradczym administracji samorządowej.

Rada reprezentuje środowisko osób niepełnosprawnych składa się z 5 członków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawicielami Rady są:

Angelika Pawłowska - przedstawicielka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Opolskiego Oddziału Regionalnego, Oddział Miejski w Kluczborku

Wioletta Kardas - Przewodnicząca Rady, przedstawicielka Burmistrza Byczyny

Elżbieta Leszczyńska - przedstawicielka Caritas Diecezji Opolskiej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kluczborku

Irena Kowalczyk - przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku

Małgorzata Kwiring-Pondel - przedstawicielka Gminy Kluczbork oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w KluczborkuDo zakresu działania Powiatowej Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Załącznik Rozmiar Data wysłania
Zarządzenie powołujące Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych 52.67 KB 2023-01-04