Podział środków PFRON i terminy składania wniosków

Podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Powiecie Kluczborskim na 2023 r. określonych w ust. 1. stanowi załącznik
do Uchwały nr LVI/343/2023 Rady Powiatu w Kluczborku.

 


Adres źródłowy: http://pcprkluczbork.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie/dofinansowanie-dla-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron-0