Imię i Nazwisko

 

Stanowisko

 

Referat

wew. nr tel.

nr  pokoju

            adres e-mail

1

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn

 

Dyrektor

 

 

 2201

 

   23

 

dyrektor@pcprkluczbork.pl

2

Alicja Buśko

Główny Księgowy

Referat Księgowo-Kadrowy

 2601

   26

ksiegowosc@pcprkluczbork.pl

3

Patrycja Winkowska

Główny Specjalista

Referat Księgowo-Kadrowy

 2601

   26

kadry@pcprkluczbork.pl

4

Magdalena Konopka-Niechciał

Główny Specjalista

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 2401

   24

rodzinyzastepcze@pcprkluczbork.pl

Magdalena Wancel

Pracownik Socjalny

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 2802

   28

usamodzielnienie@pcprkluczbork.pl

6

Anna Oślizło

Starszy Specjalista

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 2803

   28

piecza@pcprkluczbork.pl

7

Iwona Kościcka

Starszy Pracownik Socjalny

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 2801

   28

placowki@pcprkluczbork.pl

8

Iwona Mendel

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 1002

    2

koordynator_im@pcprkluczbork.pl

9

Ewelina Felusiak

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

 1102

 

    2

 

koordynator_ef@pcprkluczbork.pl

10

Katarzyna Sypko-Kubicka

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 1202

    2

koordynator_ksk@pcprkluczbork.pl

11

 

 

Referat ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego

 2102

    21

poradnictwo@pcprkluczbork.pl

12

Marta Brzeźniak

 Psycholog

Referat ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego

 2101

    21

poradnictwo@pcprkluczbork.pl

13

Anna Mączka

Główny Specjalista

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 2901

   29

pfron@pcprkluczbork.pl

14

Magdalena Zawadzka

Starszy Specjalista

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 2902

    29

bariery@pcprkluczbork.pl

15

Angelina Polowczyk

Starszy Specjalista

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 2903

    29

turnusy@pcprkluczbork.pl

16

Małgorzata Struzik

Starszy Specjalista

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1401

     1

pzoon@pcprkluczbork.pl

17

Monika Cynalewska-Muzyka

Specjalista

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1401

     1

pzoon@pcprkluczbork.pl

18

 

Agnieszka Gulka

Sekretarz Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1303

     3

pzoon@pcprkluczbork.pl

20

Kornelia Syguła

Pomoc administracyjna

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

 2201

    22

kluczbork@pcprkluczbork.pl

21

 

Administrator

 

 2501

    25

 

22

 

Radca Prawny

 

 2501

    25