Imię i Nazwisko

 

Stanowisko

 

Referat

wew. nr tel.

nr  pokoju

            adres e-mail

1

Iwona Rudnicka-Hrynyszyn

 

Dyrektor

 

 

 

 

  

 

dyrektor@pcprkluczbork.pl

2

Alicja Buśko

Główny Księgowy

Referat Księgowo-Kadrowy

 

 

ksiegowosc@pcprkluczbork.pl

3

Patrycja Winkowska

Główny Specjalista

Referat Księgowo-Kadrowy

 

  

kadry@pcprkluczbork.pl

4

Magdalena Konopka-Niechciał

Główny Specjalista

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

 

rodzinyzastepcze@pcprkluczbork.pl

 

5 Patrycja Folmer - Jankowska Pomoc Administracyjna Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej      

6

Magdalena Wancel

Pracownik Socjalny

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

  

usamodzielnienie@pcprkluczbork.pl

7

Dagmara Świtała

Aspirant Pracy Socjalnej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

 

piecza@pcprkluczbork.pl

8

Iwona Kościcka

Starszy Pracownik Socjalny

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

  

placowki@pcprkluczbork.pl

9

Iwona Mendel

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

   

koordynator_im@pcprkluczbork.pl

10

Ewelina Felusiak

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

 

 

   

 

koordynator_ef@pcprkluczbork.pl

11

Katarzyna Sypko-Kubicka

Starszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Referat ds. opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy instytucjonalnej

 

   

koordynator_ksk@pcprkluczbork.pl

12

 

 

Referat ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego

 

 

poradnictwo@pcprkluczbork.pl

13

 

 

Referat ds. interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego

 

 

poradnictwo@pcprkluczbork.pl

14

Anna Mączka

Główny Specjalista

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

 

pfron@pcprkluczbork.pl

15

Anna Oślizło

Starszy Specjalista

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

   

bariery@pcprkluczbork.pl

16

Angelina Polowczyk

Starszy Specjalista

Referat ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

 

   

turnusy@pcprkluczbork.pl

17

Małgorzata Struzik

Starszy Specjalista

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

pzoon@pcprkluczbork.pl

18

Monika Cynalewska-Muzyka

Specjalista

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

   

pzoon@pcprkluczbork.pl

19

 

Agnieszka Gulka

Sekretarz Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

   

pzoon@pcprkluczbork.pl

20

Monika Cieślik

Referent

Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu

 

  

kluczbork@pcprkluczbork.pl

21

 

Administrator

 

 

  

 

22

 

Radca Prawny