PZOON  

    WNIOSKI / ZAŚWIADCZENIA        

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 

       Wnioski do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

 
                                                    

PCPR

 

              PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Załączniki:
TURNUSY REHABILITACYJNE
Likwidacja barier funkcjonalnych

 

       Załączniki:

 1. Wykaz załączników do wniosku LBA
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. Oświadczenie o miejscu stałego pobytu
 4. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela mieszkania
 5. Klauzula informacyjna RODO

 

        Załączniki:

 1. Wykaz załączników do wniosku LBK
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. Klauzula informacyjna RODO

 

       Załączniki:

 1. Wykaz załączników do wniosku LBT
 2. Zaświadczenie lekarskie
 3. Klauzula informacyjna RODO

 

Sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjnyRodziny zastępczeUsamodzielnienia z Pieczy Zastępczej


Aktywny Samorząd

„Informujemy, że wnioski z programu Aktywny samorząd należy składać w formie elektronicznej w dedykowanym systemie obsługi wsparcia SOW.

W przypadku problemów oraz konieczności złożenia wniosku w wersji papierowej prosimy o kontakt z tutejszym Centrum pod nr tel. 77 418 00 30 wew. 2903 lub mailowo pod adresem turnusy@pcprkluczbork.pl celem otrzymania aktualnie obowiązującego formularza wniosku oraz załączników”

Tłumacz języka migowego
Sport, kultura, rekreacja i turystyka