PZOON  

    WNIOSKI / ZAŚWIADCZENIA        

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 
                                                    

PCPR

 

              PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Załączniki:
TURNUSY REHABILITACYJNE
Likwidacja barier funkcjonalnych
Sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze

Sprzęt rehabilitacyjnyRodziny zastępczeUsamodzielnienia z Pieczy Zastępczej


Aktywny Samorząd

 

Moduł I: Obszar A zadanie 1 Obszar A zadanie 2 Obszar A zadanie 3  Obszar A zadanie 4 Obszar B zadanie 1 Obszar B zadanie 2 Obszar B zadanie 3  Obszar B zadanie 4 Obszar B zadanie 5 Obszar C zadanie 1 Obszar C zadanie 2 Obszar C zadanie 3 Obszar C zadanie 4 Obszar C zadanie 5 Obszar D Moduł II (studenci):
Tłumacz języka migowego
Sport, kultura, rekreacja i turystyka