Placówka opiekuńczo- wychowawcza:

 1. Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
  w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
 2. Realizuje plan pomocy dziecku opracowany wraz z asystentem rodziny i jest modyfikowany wraz
  ze zmieniającą się sytuacja dziecka lub jego rodziny.
 3. Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej.       
 4. Podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny.
 5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
 6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; umożliwia dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazania dla dziecka.
 7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

                      Adresy placówek opiekuńczo- wychowawczych w Powiecie Kluczborskim:

1. Dom Dziecka w Bogacicy
ul. Wiejska 2

46-243 Bogacica
Tel: 77 414-86-22
typ placówki: socjalizacyjna, ilość miejsc: 14

Koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka w roku 2023, zgodnie z Zarządzeniem
nr OR.120.10.2023 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 lutego 2023 r. wynosi 6 685,77 zł.
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 689).

2. Dom Dziecka w Bąkowie
ul. Szkolna 2

46-233 Bąków
Tel: 77 417-49- 35
typ placówki: socjalizacyjna, ilość miejsc: 14

Koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka w roku 2023, zgodnie z Zarządzeniem
nr OR.120.10.2023 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 lutego 2023 r. wynosi  5 541,15 zł.
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 689).

3. Dom Dziecka w Lasowicach Małych
ul. Stawowa 19

46-280 Lasowice Małe
Tel: 77 462-20-51
typ placówki: socjalizacyjna, ilość miejsc: 14

Koszt utrzymania wychowanka w domu dziecka w roku 2023, zgodnie z Zarządzeniem
nr OR.120.10.2023 Starosty Kluczborskiego z dnia 14 lutego 2023 r. wynosi  5 526,53 zł.
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 14 lutego 2023 r. poz. 689).