1. Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro/130 tyś. zł netto

2. Zamówienia publiczne, których wartość przekracza kwotę 30.000 euro

3. Zapytania ofertowe: