śr., 10/11/2023 - 08:13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku przypomina o trwającym naborze wniosków
w programie
„Samodzielność-Aktywność-Mobilność” - Dostępne Mieszkanie

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej
i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku.

Szczegółowe informacje o programie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

SAM mieszkanie