sob., 08/06/2022 - 10:50

Samorząd Powiatu Kluczborskiego, działając na podstawie: art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.) przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu o wypełnienie ankiet:

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu Kluczborskiego oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

Wspólnie mamy szansę stworzyć plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców Powiatu Kluczborskiego
w najbliższych latach.

Wypełnione ankiety prosimy składać w siedzibie PCPR w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 20B, w sekretariacie lub do skrzynki pocztowej umieszczonej przed wejściem do PCPR oraz mailowo na adres: kluczbork@pcprkluczbork.pl