pt., 10/21/2022 - 21:31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku informuje, iż od bieżącego naboru wszystkie wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki muszą być rejestrowane i procedowane w ogólnopolskim systemie informatycznym SOW.

W drugiej połowie listopada w systemie SOW Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomi elektroniczny nabór wniosków o dofinansowanie. Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r. Po tym dniu nabór
w systemie zamyka się automatycznie.  Do złożenia wniosku w systemie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu oraz założenie konta
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/rejestracja .

W przypadku wystąpienia problemów natury technicznej podczas składania wniosków prosimy o kontakt ze specjalną infolinią techniczną SOW pod nr telefonu 800 889 777.  Połączenia z infolinią są bezpłatne.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo złożyć wniosek w dotychczasowej formie tj. papierowo prosimy o poprawne wypełnienie wszystkich pozycji zawartych we wniosku.
Tylko prawidłowo wypełnione wnioski (z uzupełnionymi wszystkimi pozycjami) mogą być wprowadzone do systemu.

W zakładce dokumenty do pobrania jest dostępny obowiązujący wzór wniosku oraz wymaganego załącznika.