wt., 01/03/2023 - 14:23

Konsultacje dotyczące projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kluczborskiego

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kluczborskiego na lata 2023-2030.

W przypadku jakichkolwiek uwag wymagających wprowadzenia zmian  dołączamy kartę uwag,  którą należy przesłać na adres kluczbork@pcprkluczbork.pl  najpóźniej do 20 stycznia br.  

Aby zapoznać się z projektem proszę otworzyć link:/sites/default/files/PSRPS.pdf

wt., 01/03/2023 - 12:24

Informacja dotycząca środków z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

 

Uprzejmie informujemy, że środki z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej otrzymamy na koniec pierwszego kwartału 2023 r.
W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków po dniu 1 marca 2023 r.

wt., 12/06/2022 - 11:54

Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w grudniu 2022

 

Informacja o godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kluczborku w miesiącu grudzień 2022: