Tłumacz języka migowego

O dofinansowanie ze środków Funduszu na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi
z niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.


Adres źródłowy: http://pcprkluczbork.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie/dofinansowanie-dla-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron-3