Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjny

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia ( NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Wymagania:

  1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  2. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym
  3. oferta cenowa potwierdzająca przewidywany koszt zakupu sprzętu,
  4. zaświadczenie od lekarza (specjalisty) wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych.

    Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW
    https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

Wniosek oraz regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA


Adres źródłowy: http://pcprkluczbork.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie/dofinansowanie-dla-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron/sprzet