Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Turnus rehabilitacyjny - to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację 
i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę
do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu.
Czas trwania turnusów, wynosi 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju.

Wymagania:

 1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (kserokopię należy dołączyć do wniosku),
 2. oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym
 3. skierowanie na turnus wystawione przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną,
 4. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać wpis do rejestru wojewody na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego (ośrodek - OD, organizator - OR),
 5. wpis do rejestru OD i OR musi zawierać schorzenia wskazane przez lekarza na wniosku o skierowanie na turnus.

Dodatkowe informacje:  

 1. Osoba niepełnosprawna nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla jej opiekuna, wyłącznie jeżeli wniosek lekarza zawiera takie zalecenie,
 3. W otrzymaniu dofinansowania pierwszeństwo mają dzieci, kombatanci oraz osoby ze znacznym
  i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które nie uczestniczyły w turnusie w ubiegłym roku.
 4. Dofinansowanie przysługuje tylko raz w roku.

Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

Wniosek oraz regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA


Adres źródłowy: http://pcprkluczbork.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie/dofinansowanie-dla-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron-2