Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. O dofinansowanie można się starać, gdy cena przedmiotu dofinansowania jest wyższa od limitu dofinansowania określonego przez ministra zdrowia w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki. Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym np. aparaty słuchowe, cewniki, pieluchomajtki.

Wymagania:

  1. aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  2. spełnienie kryterium dochodowe (50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej),
  3. oferta cenowa i kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    lub faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach NFZ oraz kwotą udziału własnego wraz z potwierdzoną za zgodność, przez sprzedawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia

Wnioski można składać papierowo lub elektronicznie w dedykowanym systemie SOW
https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator?id=2

Wniosek oraz regulamin dostępny jest w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA


Adres źródłowy: http://pcprkluczbork.pl/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie/dofinansowanie-dla-osob-niepelnosprawnych-ze-srodkow-pfron-1