wt., 01/03/2023 - 14:23

Konsultacje dotyczące projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kluczborskiego

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kluczborskiego na lata 2023-2030.

W przypadku jakichkolwiek uwag wymagających wprowadzenia zmian  dołączamy kartę uwag,  którą należy przesłać na adres kluczbork@pcprkluczbork.pl  najpóźniej do 20 stycznia br.  

Aby zapoznać się z projektem proszę otworzyć link:/sites/default/files/PSRPS.pdf

Karta uwag: /sites/default/files/KARTA%20UWAG.docx


Adres źródłowy: http://pcprkluczbork.pl/konsultacje-dotyczace-projektu-powiatowej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-powiatu